top of page

Національна психологічна асоціація (НПА) – парасолькова спілка, що об’єднує різні за напрямками діяльності психологічні асоціації України та окремих фахівців у галузі психології. Членами НПА можуть бути тільки спеціалісти, які мають психологічну освіту (рівень вищої освіти бакалавр, спеціаліст чи магістр), або науковий ступінь з психології (кандидат чи доктор психологічних наук).

 

НПА є Національним представником України в Європейській федерації психологічних асоціацій. Як професійне об'єднання, ми керуємося принципами демократичності та рівноправ’я всіх членів-учасників спілки. Зміна керівництва асоціації проводиться кожні 2 роки шляхом відкритого голосування на Загальних Зборах організації.

Ми прагнемо створювати для членів асоціації умови для розвитку, обміну досвідом, реалізації своїх інтересів та талантів. Кожен член НПА може брати участь в роботі дивізіонів, підключатися до діяльності робочих груп, брати участь в громадських обговореннях проєктів, може бути залучений експертом в різноманітні проєкти.  

 

Нашими цілями на 2022 є

  • адвокація законопроєкту про психічне здоров’я;

  • подальше розширення міжнародної співпраці;

  • розширення кількості членів асоціації шляхом залучення індивідуальних членів та збільшення кількості дивізіонів НПА;

  • популяризація наукової психології;

  • проведення конгресу з психології у 2022 році.

bottom of page