top of page
Пошук
  • npauaorg

#Гранти та проекти: Психічне здоров’я та його соціальні детермінанти


Психічне здоров’я та його соціальні детермінанти

Підтримується грантом від Фонду Інституту відкритого суспільства у співпраці з Програмою громадського здоров'я Фонду відкритого суспільства.

Часові рамки проекту: листопад 2019 – квітень 2020

 

Партнери:

  • Міжнародна благодійна організація "Ромський жіночий фонд "Чіріклі "(головний імплементаційний партнер)

  • Ромська організація "Trayo"

  • Школа соціальної роботи Національного Університету «Києво-Могилянська академія»

  • Центр психічного здоров'я МОЗ України

Керівник проекту: Віталій Климчук

Метою проекту є промоція немедичного підходу до психічного здоров'я, яка передбачає вивчення соціальних детермінант психічного здоров’я, впливу соціального виключення, стигми та дискримінації на психічне здоров'я ромів в Україні.

Проект буде присвячений заповненню істотного пробілу в наших знаннях про психічне здоров'я і вплив соціальних детермінант на психічне здоров'я (негативний, а також позитивний) певних вразливих груп населення. Для цього будуть проведені інтенсивні та міждисциплінарні польові дослідження ситуації в Україні. Проект буде використовувати аналіз наявної літератури, збір кількісних і якісних даних, аналіз політик і законодавства, а також картування послуг та зацікавлених сторін.

Фінальним фокусом проекту стане розробка стратегії покращення психічного здоров'я та психосоціальної підтримки з опорою на дані "Стратегія для кращого психічного здоров'я уразливтх груп населення".

Незважаючи на величезну кількість даних про психічне здоров'я, велику кількість досліджень і даних у всьому світі ми все ще лишаємося з декількома «сліпити плямами». Першою з них є етнос і психічне здоров'я - і найбільш недосліджена і невідома - психічне здоров'я ромського народу. Друга сліпа пляма - розуміння соціальних детермінант психічного здоров'я і застосування цих знань до політики та практики.

Проект має такі цілі:

Ціль 1: Збір та аналіз даних та його соціальні детермінанти;

Ціль 2: Аналіз Українського законодавства щодо соціальних детермінант психічного здоров'я

Ціль 3: Картування послуг у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки ромського народу в Україні

Ціль 4: Розробка стратегії покращення із врахуванням його соціальних детермінант та кращої їх психосоціальної підтримки.

Наприкінці реалізації проекту очікується, що: 1) розрив у знаннях про психічне здоров'я вразливих груп населення почне заповнювати, 2) питання законодавства, пов'язані з соціальними детермінанти психічного здоров'я, будуть ідентифіковані, 3) карта послуг буде доступна, 4) початкова стратегія для просування психічного здоров'я ромського народу в Україні буде розробленою і стане відправною точкою для наступних змін.

9 переглядів0 коментарів

コメント


bottom of page