top of page
Пошук
  • npauaorg

ЗАЯВА ЕТИЧНОЇ КОМІСІЇ НПА

Етичною комісією розглянуто кейс про дотримання членом НПА вимог Етичного кодексу психолога при здійсненні публічної та медійної активності щодо висвітлення випадків гендерного (сексуального) насильства під час воєнних дій та психологічного супроводу осіб, які зазнали такого насильства.


У ході розгляду кейсу Етичною комісією проаналізовано наявні міжнародні рекомендації і практики з висвітлення випадків гендерного (сексуального) насильства під час воєнних дій, проведено низку консультації з експертами у галузі кризового консультування людей, які зазнали сексуального насильства, та членами Дивізіону, до якого належить оскаржувана за даним кейсом особа. Також була проведена співбесіда з оскаржуваною особою, під час якої члени Етичної комісії мали змогу поставити уточнюючі запитання та запросити додаткову інформацію, необхідну для ухвалення рішення. При ухваленні рішення члени Етичної комісії спиралися на Заяву НПА про межі професійної етики та практики психологів, які працюють з чутливими темами сексуальних злочинів російських окупантів в Україні, оприлюднену 15 квітня 2022 року.


За результатами розгляду кейсу Етична комісія надала оскаржуваній особі рекомендації щодо усунення виявлених порушень вимог Етичного кодексу психолога у публічній та медійній активності щодо висвітлення випадків гендерного (сексуального) насильства під час воєнних дій та психологічного супроводу осіб, які зазнали такого насильства.


Рекомендовано:

  1. Забезпечувати точне і достовірне представлення оскаржуваною особою рівня кваліфікації в сфері кризового консультування та роботи з травмою у доступній для широкого загалу формі; в публічних дописах (інтерв’ю, коментарях, виступах) вказувати лише документально підтверджену (дипломами, сертифікатами, посвідченнями тощо) сферу професійної експертизи.

  2. Утримуватися від оприлюднення історій людей, що зазнали сексуального насильства, навіть за наявності належним чином задокументованої інформованої згоди. Якщо таке оприлюднення виявляється неминучим – подавати інформацію в максимально узагальненому вигляді, без зайвої деталізації та емоційного забарвлення. За можливості прибрати з публічного доступу вже оприлюднені подібні кейси.

  3. Попереджати клієнтів та інших контрагентів, з якими встановлюються професійні відносини, про можливий ризик виникнення конфлікту інтересів; вживати заходів для унеможливлення експлуатації клієнта, порушення конфіденційності та використання відносин з клієнтом для просування політичних чи інших інтересів, у тому числі третіх осіб.

  4. Унормувати практику кризового консультування з метою дотримання належного режиму праці та відпочинку; пройти додаткову супервізію у фахівців, які сертифіковані в галузі кризового консультування та консультування осіб, що зазнали насильства або постраждали внаслідок воєнних злочинів; пройти курс постстресової реабілітації.

Етична комісія закликає представників фахової спільноти України розглядати згадані рекомендації як невід’ємну частину «Рекомендацій та зауважень щодо висвітлення психологами, публічними особами та ЗМІ тем жорстокого поводження, злочинів проти сексуальної недоторканності особистості та інших злочинів у період війни», розроблених та оприлюднених 9 травня 2022 року, та послуговуватися ними у своїй професійній діяльності.


Члени Етичної комісії висловлюють вдячність колегам за співпрацю та сприяння при розгляді даного кейсу.

119 переглядів0 коментарів

댓글


bottom of page