top of page
Пошук
  • npauaorg

НПА отримала грант на реалізацію наукового дослідження

Команда науковців та дослідників дивізіону психічного здоров'я Національної психологічної асоціації отримала грант на реалізвацію наукового дослідження, тема якого "психічне здоров’я та його соціальні детермінанти".

Грант на дослідження наданий Фондом Інституту відкритого суспільства у співпраці з Програмою громадського здоров’я Фонду відкритого суспільства.

 

Часові рамки проекту: листопад 2019 – квітень 2020

Партнери: Міжнародна благодійна організація “Ромський жіночий фонд “Чіріклі “(головний імплементаційний партнер) Ромська організація “Trayo” Школа соціальної роботи Національного Університету «Києво-Могилянська академія» Центр психічного здоров’я МОЗ України Керівник проекту: Віталій Климчук

Метою проекту є промоція немедичного підходу до психічного здоров’я, яка передбачає вивчення соціальних детермінант психічного здоров’я, впливу соціального виключення, стигми та дискримінації на психічне здоров’я ромів в Україні.

Проект буде присвячений заповненню істотного пробілу в наших знаннях про психічне здоров’я і вплив соціальних детермінант на психічне здоров’я (негативний, а також позитивний) певних вразливих груп населення. Для цього будуть проведені інтенсивні та міждисциплінарні польові дослідження ситуації в Україні. Проект буде використовувати аналіз наявної літератури, збір кількісних і якісних даних, аналіз політик і законодавства, а також картування послуг та зацікавлених сторін.

Фінальним фокусом проекту стане розробка стратегії покращення психічного здоров’я та психосоціальної підтримки з опорою на дані “Стратегія для кращого психічного здоров’я уразливтх груп населення”.

Незважаючи на величезну кількість даних про психічне здоров’я, велику кількість досліджень і даних у всьому світі ми все ще лишаємося з декількома «сліпити плямами». Першою з них є етнос і психічне здоров’я – і найбільш недосліджена і невідома – психічне здоров’я ромського народу. Друга сліпа пляма – розуміння соціальних детермінант психічного здоров’я і застосування цих знань до політики та практики.

Проект має такі цілі: Ціль 1: Збір та аналіз даних та його соціальні детермінанти; Ціль 2: Аналіз Українського законодавства щодо соціальних детермінант психічного здоров’я Ціль 3: Картування послуг у сфері психічного здоров’я та психосоціальної підтримки ромського народу в Україні Ціль 4: Розробка стратегії покращення із врахуванням його соціальних детермінант та кращої їх психосоціальної підтримки.

Наприкінці реалізації проекту очікується, що: 1) розрив у знаннях про психічне здоров’я вразливих груп населення почне заповнювати, 2) питання законодавства, пов’язані з соціальними детермінанти психічного здоров’я, будуть ідентифіковані, 3) карта послуг буде доступна, 4) початкова стратегія для просування психічного здоров’я ромського народу в Україні буде розробленою і стане відправною точкою для наступних змін.


2 перегляди0 коментарів

Comments


bottom of page