top of page

Національна психологічна асоціація об’єднує професійних психологів у різних напрямках. Для їх більш ефективної співпраці було створено дивізіони.  Дивізіон – це об’єднання психологів в межах окресленої теми. Такі об’єднання дозволяють колегам більш ґрунтовно працювати над актуальними питаннями. В межах дивізіонів члени НПА проводять наукові та практичні заходи, реалізують дослідження, здійснюють навчання. Наразі в НПА представлені такі дивізіони.

1. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я

Модераторка: Ганна Найдьонова, flyingbirdy@gmail.com 

Підписуйтесь на сторінку у Facebook дивізіон “Психічне здоров'я”

Місія: сприяння підтримці психічного здоров’я через залучення психологів до наукових досліджень, практичної діяльності та формування політики у цій сфері.

Цілі:

 • Підвищити дослідницьку та професійну роль психологів у системі охорони психічного здоров’я.

 • Посилити вплив НПА на формування політики у сфері психічного здоров’я.

 • Сприяти промоції психічного здоров’я, дестигматизації та подоланню дискримінації у цій сфері.

 • Підтримувати зміщення послуг у сфері психічного здоров’я із централізованих інституцій до рівня спільнот.

2. АДИКТОЛОГІЯ

Модераторка: Вікторія Олійник viknikta@gmail.com

Підписуйтесь на сторінку у Facebook дивізіон “Адиктологія”

Місія: інтеграція та координація послуг у сфері психічного здоров’я, фахівців та сервісів напрямку адиктології в Україні.

Цілі:

 • створення та розвиток професійної спільноти психологів-адиктологів;

 • створення етичних стандартів роботи психолога-адиктолога;

 • створення національних професійних стандартів та вимог до освіти психолога-адиктолога;

 • створення реєстру реабілітаційних центрів;

 • створення рекомендацій та протоколів для роботи психолога в реабілітаційному центі та публікація методичного посібника;

 • налагодження контактів з іноземними службами;

 • налагодження контактів між різними професійними асоціаціями у сфері наркологічних та суміжних послуг.

3. СІМЕЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Модераторка: Катерина Березіна

Дивізіон є співтовариством сімейних психологів,  дитячих психологів  та психологів інших напрямків за умови, що їх діяльність спрямована на надання психологічної допомоги сім’ї та дітям. Дивізіон сприяє проведенню наукових досліджень, професійної підготовки та здійснення практичної діяльності в сфері дитячої та сімейної психології.

Місія: сприяння розвитку сімейної та дитячої психології шляхом інтеграції наукових і професійних аспектів з метою підвищення якості надання психологічної допомоги сім’ям,  окремим членам сімей,  дітям та молоді.

Головні цілі:

 • Сприяти проведенню дослідницької діяльності в питаннях сімейної та дитячої психології.

 • Сприяти в здійсненні професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які працюють з сім’єю, дітьми та молоддю.

 • Сприяти здійсненню професійної діяльності фахівців в сфері сімейної та дитячої психології.

4. СТРЕСУ І ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМИ

Модератор: Володимир Петухов

Підписуйтесь на сторінку у Facebook дивізіон “Стресу і психологічної травми”

Місія: підтримка тематики профілактики стресу і психологічної травми в центрі уваги психологічної спільноти та суспільства (психологи, вчителі, військові, учасники бойових дій, політики).

Цілі роботи:

 • підтримка професійної діяльності, яка пов’язана із стресом і подоланням психологічної травми, а також організація супервізійної підтримки; забезпечення наукових досліджень та просвіти з психологічного (поведінкового) здоров’я;

 • створення та розвиток професійної спільноти у секторі безпеки та оборони;

 • навчальний проект з EMDR для сектора безпеки та оборони;

 • організація дистанційного навчання (вебінарів) з питань психологічної роботи з гострим (бойовим) стресом, наслідками психологічної травми;

 • налагодження контактів з вітчизняними і закордонними спеціалістами, різними професійними спільнотами;

 • створення етичних стандартів роботи з психологічною травмою;

 • розробка вимог до професійного рівня психологів, які надають допомогу у кризових ситуаціях.   

5. КІБЕРПСИХОЛОГІЇ І ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Модераторка: Валентина Артамонова art.valentina.a@icloud.com

Підписуйтесь на сторінку у Facebook дивізіон “Кіберпсихології і психологічної практики у цифровому середовищі”

Дивізіон є співтовариством дослідників-психологів, консультантів, психотерапевтів та інших фахівців, діяльність яких пов’язана з вивченням цифрового середовища, його впливу на психіку окремої людини, соціально-психологічні процеси та наданням психологічної допомоги з використанням різноманітних цифрових технологій. Дивізіон сприяє проведенню наукових досліджень, професійної підготовки та здійснення практичної діяльності в сфері кіберпсихології та психологічної допомоги у цифровому середовищі.

Місія: сприяння модернізації та розвитку кіберпсихології та психологічної практики у цифровому середовищі шляхом інтеграції наукових і професійних аспектів з метою поширення психологічної культури в умовах футурошоку та підвищення якості надання індивідуальної, подружньої, сімейної та групової психологічної допомоги різним верствам населення України.

Головні цілі:

 • Сприяти проведенню дослідницької діяльності в галузі кіберпсихології та психологічної допомоги у цифровому середовищі.

 • Сприяти в здійсненні професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які надають психологічну допомогу з використанням цифрових технологій.

 • Сприяти здійсненню професійної діяльності фахівців в сфері кіберпсихології та психологічної допомоги у цифровому середовищі.

6. ДИТЯЧА ТА ПІДЛІТКОВА ПСИХОЛОГІЯ

МодераторкаШкуропат Катерина

Підписуйтесь на сторінку у Facebook дивізіон “Дитяча та підліткова психологія”

Місія: створення єдиного простору та впровадження стандартів роботи для фахівців, які працюють в сфері дитячої та підліткової психології, інтеграція положень дивізіону у загальну єдину систему психологічної служби України.

Цілі: 

 • сприяння впровадженню стандартів якості послуг у сфері дитячої та підліткової психології;

 • інформаційна підтримка та просвітницька діяльність серед батьків, вчителів, лікарів та інших спеціалістів, які працюють з дітьми та підлітками;

 • створення платформи для обміну досвідом, підвищення кваліфікації спеціалістів;

 • затвердження етичного кодексу для професійної спільноти фахівців;

 • сприяти науковим дослідженням у сфері.

7. ПСИХОЛОГІЯ ОСВІТИ

Модераторка: вакантна посада, бажаючим приєднатися необхідно написати лист на office@npa-ua.org

Підписуйтесь на сторінку у Facebook дивізіон “Психологія освіти”

Дивізіон є співтовариством психологів інклюзивно-ресурсних центрів, центрів професійного розвитку педагогічних працівників, а також працівників психологічної служби закладів освіти усіх рівнів і типів, діяльність яких спрямована на надання психолого-педагогічних послуг дітям і дорослим у формальному та неформальному освітньому середовищі. Дивізіон сприяє проведенню наукових досліджень, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення рівня кваліфікації, а також самоосвіті та професійному самовдосконаленню фахівців у сфері психології протягом усього життя.

Місія: сприяння розвитку психології освіти дітей і дорослих шляхом інтеграції наукових і практичних професійних аспектів з метою поширення психологічної культури в освітньому середовищі та підвищення якості надання психологічних, психолого-педагогічних, соціально-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям та дорослим у сфері освіти.

Головні цілі:

 • Сприяти проведенню дослідницької діяльності в питаннях психології освіти дітей і дорослих.

 • Сприяти в здійсненні професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям і дорослим у сфері освіти.

 • Супервізійна підтримка психологів з питань використання  сучасних психологічних тестових методик.

 • Створення етичних стандартів роботи з особами з інвалідністю та сім’ями дітей з особливими освітніми потребами.

8. СТУДЕНТСЬКИЙ ДИВІЗІОН

Модератор: Владислав Ченцов, chentsov.vladislav@gmail.com 

Підписуйтесь на сторінку у Facebook "Студентський дивізіон" 

Дивізіон об’єднує студентів-психологів задля підтримки, допомоги у професійному становленні та розвитку у складі НПА.

Місія: створення простору для взаємодії, комунікації, співпраці та підтримки студентів-психологів України.

Головні цілі:

 • Створення можливостей для обміну актуальною інформацією та новітніми науково-практичними даними.

 • Здійснення просвітницької діяльності та популяризація наукових психологічних знань.

 • Підтримка та сприяння науковому розвитку членів об’єднання.

 • Міжнародна співпраця та репрезентація українських студентів у Європейській спілці студентських психологічних асоціацій.

9. ПСИХОАНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ

МодераторкаМар’яна Великодна, psychoanalytic.division@gmail.com

Секретар: Анастасія Токарева.

Місія дивізіону – об‘єднати фахівців-психологів, що практикують та досліджують психоаналіз і/або психоаналітичну психотерапію інституційно і приватно, для сприяння провадження практики та розвитку методу в Україні за стандартами EFPA задля становлення української психоаналітичної школи.

 Цілі: 

 • підтримка етичного стандарту для практики і проведення досліджень в психоаналітичному підході;

 • просвіта й інформаціний супровід щодо освіти й сертифікації EFPA за методом психоаналізу та психоаналітичної психотерапії;

 • моніторинг потреб та побажань психоаналітиків та психоаналітичних психотерапевтів в Україні;

 • представництво психоаналітиків та психоаналітичних психотерапевтів перед президією та виконавчими органами НПА, EFPA, громадськістю;

 • підтримка проектної діяльності членів дивізіону, пов’язаної з психоаналізом та психоаналітичною психотерапією, зокрема науково-дослідної та соціальної;

 • підтримка видавничих ініціатив членів дивізіону з фахової психоаналітичної літератури та методичних порадників;

 • підтримка початку практики психологів, що сертифікуються в психоаналітичному підході.

Сайт дивізіону: https://www.psychoanalysis.org.ua/

Дивізіон Психологія харчової поведінки лого.jpg

10. ПСИХОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Модераторка: Ольга Сандал olha1404@gmail.com

Місія: сприяння розвитку інформування, профілактики та корекції харчової поведінки, попередження її розладів шляхом інтеграції наукових і професійних аспектів з метою поширення психологічної культури та мінімізації деструктивного впливу на стан здоров’я. Об’єднання фахівців-психологів, що практикують та досліджують гармонійну, девіантну та розлади харчової поведінки інституційно і приватно, для сприяння провадження практики, підвищення якості надання індивідуальної, подружньої, сімейної та групової психологічної допомоги різним верствам населення України. 

Основні цілі:

 • Сприяти проведенню дослідницької діяльності та психодіагностики в галузі психології харчової поведінки та її розладів, профілактики розвитку девіантної харчової поведінки та психологічної корекції. 

 • Посприяти в здійсненні професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які надають психологічну допомогу людині з девіантною харчовою поведінкою та розладами харчової поведінки.

 • Сприяти здійсненню професійної діяльності фахівців у сфері психології харчової поведінки та психологічної корекції людині з девіантною харчовою поведінкою та розладами харчової поведінки.

11. ПСИХОЛОГІЯ СЕКСУАЛЬНОСТІ ТА ГЕНДЕРНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ

Модератор: в.о. модератора дивізіону Максим Жидко

Місія: сприяння модернізації та розвитку вітчизняних наукових та практичних співтовариств, що займаються вирішенням різноманітних проблем психології сексуальності  та гендерної психології шляхом інтеграції до відповідних європейських та світових співтовариств, підтримка та просування оригінальних власних продуктів та проектів,  підвищення якості надання індивідуальної, подружньої, сімейної та групової психологічної допомоги, психопрофілактичних програм і заходів, а також освіти в сфері психології сексуальності та гендерного різноманіття для різних верств населення України

Основні цілі:

 • Сприяти проведенню дослідницької діяльності в галузі психології сексуальності та гендеру.

 • Сприяти в здійсненні професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які надають психологічну допомогу з проблем  сексуальності та пов'язаних аспектів гендерних відносин.

 • Сприяти здійсненню професійної діяльності фахівців у відповідній сфері.

12.ЮВЕНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Модераторка: Наталія Пашко  natalya.pashko@gmail.com

Місія: впровадження найкращих практик та створення протоколів роботи психолога  з дітьми в контакті або в конфлікті із законом,  просвітницька діяльність серед батьків, дітей та фахівців, які працюють із дітьми; створення спільноти фахівців, які будуть дотримуватись стандартів та алгоритмів роботи з дітьми, які зазнали насильства; створення та розробка реабілітаційних та корекційних програм для дітей, які перебувають в контакті або в конфлікті із законом. 

Основні цілі:

 • Сприяти проведенню дослідницької діяльності в галузі ювенальної психології.

 • Сприяти здійсненню професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які працюють із дітьми, які перебувають в контакті або в конфлікті із законом.

 • Сприяти здійсненню професійної діяльності фахівців у відповідній сфері.

13. ІНОЗЕМНИЙ ДИВІЗІОН / INTERNATIONAL DIVISION

Модератор: Алексадр Лупіс Moderator: Alexandr Ante Lupis 

Місія: об'єднання іноземних колег-психологів, які б хотіли допомагати Україні та українським колегам.
Mission:  of foreign colleagues-psychologists who would like to help Ukraine and Ukrainian colleagues.

Основні цілі:

 • Сприяти об'єднанню зарубіжних колег, які мають відповідну кваліфікацію задля підтримки та реалізації українських ініціатив.

 • Популяризувати Національну психологічну асоціацію серед колег з різних частин світу.

Main goals:

 • Facilitate the unification of foreign colleagues who have the appropriate qualifications to support and implement Ukrainian initiatives.

 • Promote the National Psychological Association among colleagues from around the world.

14. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Модераторка: Тетяна Сідляренко tetiana.sidliarenko@gmail.com

Місія: просвітницька діяльність в організаційному та бізнес-середовищі; надання групової та індивідуальної психологічної підтримки організаціям та їх працівникам; створення спільноти фахівців для роботи з організаціями і бізнес-середовищем.

Головні цілі:

 • Сприяти поширенню та впровадженню психологічних практик підтримання психоемоційного добробуту в організаціях та бізнес-середовищі.

 • Сприяти змінам до трудового законодавства України для забезпечення психоемоційного добробуту працівників на законодавчому рівні.

 • Сприяти здійсненню професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які працюють з організаціями та бізнес-середовищем.

 • Сприяти здійсненню професійної діяльності фахівців у роботі з організаціями та бізнес-середовищем.

15. ВІЙСЬКОВА ПСИХОЛОГІЯ

Модератор: Родіон Григорян rodion.hryhoryan@gmail.com

Місія: підвищення фахової компетенції психологів складових сектору безпеки та оборони України та

цивільних психологів, які працюють з персоналом складових СБО, членами їх родин, членами родин загиблих/померлих Захисників та Захисниць, спрямоване на вдосконалення системи психологічного забезпечення (шляхом впровадження сучасного психологічного інструментарію, методик, форм), якості надання психологічних послуг персоналу та членам їх сімей, членам родин загиблих Захисників та Захисниць, ветеранам війни, особам звільненим з військової служби; створення спільноти фахівців з військової психології, психології екстремальних/надзвичайних ситуацій.

Головні цілі:

 • сприяння обміну досвідом між українськими колегами, колегами країн-партнерів;

 • сприяння професійній підготовці та підвищенню кваліфікації фахівців, які працюють в СБО або надають психологічні послуги персоналу СБО України, демобілізованим, звільненим за станом здоров'я, членам їх родин, членам родин загиблих/померлих Захисників та Захисниць;

 • надання професійної психологічної підтримки (супервізії, інтервізії);

 • сприяння вдосконаленню законодавства та створення додаткових сприятливих умов для демократичного цивільного контролю щодо надання психологічних послуг персоналу складових СБО України (в т.ч. членам їх родин, членам родин загиблих/померлих Захисників та Захисниць) та дотримання етичних норм професійної діяльності;

 • сприяння проведенню дослідницької діяльності в галузі військової психології;

 • сприяння поширенню та впровадженню сучасних психологічних практик підтримання психоемоційного стану та добробуту в військових формуваннях, державних та недержавних організаціях і спільнотах військовослужбовців (діючих, демобілізованих, поранених та звільнених за станом здоров’я), членів їх родин, членів родин загиблих/померлих Захисників та Захисниць України;

 • сприяння здійсненню професійної діяльності фахівців у роботі з організаціями, військовими формуваннями, службовцями та військовослужбовцями сектору безпеки та оборони України.

16. ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЯ

Модератор: Євгеній Рябой

Місія: сприяння обміну професійним досвідом, інноваційними ідеями, новітніми розробками і дослідженнями цієї психотерапевтичної школи, підтримка та просування власних проєктів та продуктів у цій галузі психологічної допомоги.

Головні цілі:

 • Освітня діяльність: сприяння підвищенню кваліфікації гештальт-терапевтів та осіб, які знаходяться в процесі навчання гештальт-терапії.

 • Просвітницька діяльність: реалізація публічних проєктів з теорії та практики гештальт-терапії з метою інформування та просвіти у сфері психічного здоров'я та психологічної допомоги.

 • Наукова діяльність: дослідження ефективності методології гештальт-терапії при роботі з різноманітною проблематикою психічного здоров'я.

 

Умовою вступу є надання модератору Дивізіону гештальт-терапії наявної копії сертифіката про закінчення навчання на гештальт-терапевта або довідки про перебування у процесі навчання у українському закладі, що здійснює навчання з гештальт-терапії.

17. ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНА ТА РЕЛЯЦІЙНА ПСИХОТЕРАПІЯ

Модераторка: Наталя Колесник

Секретарка дивізіону: Оксана Сердюк

Місія: сприяння розвитку вітчизняних співтовариств, що займаються вивченням та практикою широкого спектру питань інтерперсональної, інтерсубʼєктивної, реляційної теорії та практики шляхом інтеграції до відповідних європейських та світових співтовариств, підтримка та просування оригінальних власних продуктів та проектів,  підвищення якості надання індивідуальної, подружньої, сімейної та групової психологічної допомоги, психопрофілактичних програм і заходів, а також освіти в сфері практичної психології для різних верств населення України.

Головні цілі:

 • Сприяти проведенню дослідницької діяльності в галузі інтерперсональної та реляційної психології та психотерапії

 • Посилювати організацію професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які надають психологічну та психотерапевтичну допомогу у інтерперсональній та реляційній психотерапії

 • озвивати можливості здійснення професійної діяльності фахівців у відповідній сфері.

 

Умовою вступу є співбесіда з модераторкою Дивізіону та надання необхідних документів про освіту.

18. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОНКОХВОРИХ ДІТЕЙ ТА ЇХ РОДИН

Керівниця дивізіону: Нич Мар’яна

Модераторка: Сіроха Лілія

Місія:

 • Допомагати долати життєві виклики на всіх етапах онкологічного лікування та реабілітації дітей та їх родин.

 • Покращити якість життя онкохворих дітей та їх родин через розробку та впровадження стандартів психосоціальної підтримки, орієнтованих на врахування індивідуальних потреб та створення системи всебічної допомоги.

Головні цілі:

 • Розробка та впровадження комплексних стандартів, методик і протоколів для психосоціальної роботи для фахівців психологічної служби закладів охорони здоров'я , з метою покращення якості життя онкохворих дітей та їх родин, забезпечення всебічної допомоги в період лікування та реабілітації.

 • Створення та проведення якісних навчальних програм для фахівців в цій сфері. Менторство та наставництво.

 • Надання  ефективного психологічного  супроводу для онкохворих дітей та їх рідних під час лікування та реабілітації.

bottom of page