top of page

Формати членства

колективне членство

​До складу НПА можуть входити фахові громадські організації, спілкі, об'єднання. Колективне членство можливе у двох форматах дійсному та асоційованому. Дійсне членство відкрите для об'єднань, всі члени яких мають психологічну освіту (рівень освіти бакалавр, магістр, кандидат чи доктор психологічних наук) і це прописане в статуті організації. Асоційоване членство відкрите для організацій, які мають дійсних членів без психологічної освіти чи студентів психологічних факультетів. Всі дійсні члени організації-заявника в разі прийому організації в НПА автоматично стають індивідуальними членами НПА,  дані про них вносяться до Національного реєстру психологів України та передаються до Європейської федерації психологічних асоціацій. Організація-заявник має отримати згоду на це у кожного зі своїх дійсних членів до подачі заяви на прийом в НПА. У разі прийому організації-заявника в НПА, вона зобов’язується впродовж одного місяця сплатити затверджений Радою НПА вступний внесок.

індивідуальне членство

До НПА можуть приєднуватися фізичні особи, які мають фахову психологічну освіту, прийом яких до складу членів НПА здійснюється Радою Асоціації на підставі особистої письмової заяви вступника, при наявності рекомендації одного члена НПА.

Кожен індивідуальний член НПА обов’язково є членом як мінімум одного дивізіону НПА. Наразі відкрита можливість приєднатися до одного з дивізіонів: адиктології, психічного здоров’я, сімейної психології, стресу та психологічної травми, кіберпсихології та психологічної практики в цифровому середовищі, ювенальної психології, дитячої та підліткової психології, психології освіти, психоаналітичної психології та психотерапії, психології харчової поведінки, сексуальності та гендерної різноманітності,  студентський, іноземний дивізіони., дивізіон організаційної психології, військової психології, гештальт-терапії, інтерперсональної та реляційної психотерапії, психологічного супроводу онкохворих дітей та їх родин.

Представництво інтересів індивідуальних членів НПА в Раді правління здійснюється через модераторів відповідних дивізіонів, які входять до складу Ради. Перелік індивідуальних членів, рекомендованих до вступу в НПА, подає на затвердження на Раду Асоціації представник дивізіону, разом із заявами вступників та рекомендаціями від членів НПА. 

Членський внесок для індивідуальних членів Асоціації розраховується щорічно. 

При вступі в Асоціацію у період з 1 березня по 29 лютого внесок оплачується повністю, при вступі з 1 вересня по 1 березня наступного року – оплачується 50% від розрахованого річного внеску. 

У 2024 році розмір членського внеску становіть 700 гривень, а 50% внеску 350 гривень. 

Розмір внеску не залежить від кількості дивізіонів, у роботі яких бере участь особа. Облік індивідуальних членів Асоціації ведеться коорднаціним офісом НПА, а їх перелік відображається на сайті НПА із зазначенням  основного дивізіону, до якого входить особа. 

bottom of page