top of page

Організації, які входять до складу НПА

Асоціація дитячих та сімейних психологів України, Харків

Повне членство у НПА

Місія асоціації полягає у допомозі фахівцям у наданні підтримки дорослим, які знаходяться в довгострокових стосунках з дитиною та займаються її вихованням і навчанням. Міжнародна програма розвитку дитини має багаторічний досвід надання допомоги батькам і вихователям у побудові гармонійних стосунків у парі «дорослий–дитина».

Всеукраїнська Арт-терапевтична асоціація, Київ

Повне членство у НПА

Асоціація була заснована в 2003 році і є професіональним об’єднанням арт-терапевтів України. Сьогодні наша організація має 19 філій і налічує понад 200 членів у всіх регіонах України, має відділення танцювально-рухової терапії, казкотерапії та Плейбек-театру. Основна мета організації – науково-просвітницька діяльність, сприяння розвитку і поширенню арт-терапевтичних методів в Україні.

Всеукраїнська психодіагностична асоціація, Київ

Повне членство у НПА

Асоціація була створена у 2013 році з ініціативи професійних психологів, які займаються розробкою та адаптацією психологічних тестів. До складу нашої асоціації також входять викладачі, аспіранти, студенти психологічних факультетів з усієї України, професійні психологи з вищою психологічною освітою, які мають консультативну та психотерапевтичну практику. Всіх нас об’єднує спільна мета — розвиток української психодіагностики як одного з важливих напрямків практичної психології в Україні. Сьогодні ВПА, окрім Києва, представлена та має регіональні відділення в 16 областях (Вінницька, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Луганська, Львівська, Київська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Черкаська та Чернігівська, Автономна республіка Крим).

Інститут клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії, Харків

Повне членство у НПА

ВГО «Інститут клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії» була створена у 2012 році на базі «Майстер-школи клієнт-центрованої психотерапії», створеною доктором психологічних наук, професором Кочаряном О.С. Місією Інституту є підвищення професійного рівня спеціалістів в галузі психологічного консультування та психотерапії, популяризація психологічних знань, надання психологічної допомоги населенню. Інститут має навчальні філіали у Харкові, Києві, Луцьку, Хмельницькому.

Українська асоціація Транзакційного аналізу, Київ

Повне членство у НПА

УАТА була створена в 1997 році, як організація, яка об’єднує професіоналів в наступних напрямках: психотерапевтів, практикуючих психологів України, які працюють в галузях медицини, освіти, соціальної та інших сферах; організаційних консультантів, бізнес – тренерів, які працюють в областях бізнес консультування, організаціях, соціальній та інших сферах. Українська асоціація транзактного аналізу є колективним членом Європейської асоціації транзактного аналізу (ЄАТА) і однією з 37 рівноправних асоціацій з 27 країн Європи. Головною метою асоціації є сприяння розширенню знань про транзактний аналіз, розвиток його теорії і підтримка високих єдиних міжнародних стандартів професійної практики.

Центр практичної психології “For life”, Житомир

Повне членство у НПА

ГО «Центр практичної психології «ФО ЛАЙФ» заснована у травні 2017 року. ЇЇ діяльність спрямована об’єднання зусиль для підвищення якості життя особистості і суспільства, зокрема збереження психічного здоров’я. Пріоритетними завданнями ГО є поширення психологічних знань серед населення, провадження наукової діяльності шляхом здійснення наукових досліджень; сприяння підвищенню рівня психологічної безпеки психологічно та соціально вразливих груп населення; співпраця із різноманітними суспільними інститутами України та інших країн, участь у міжнародних програмах.

ГО “Психологи без кордонів”, Київ

Повне членство у НПА

Головна мета організації – задоволення суспільних інтересів у поширенні психологічної культури, популяризація науки серед населення, сприяння розвитку теорії і практики в сфері психології. Основні напрямки діяльності: надання професійної психологічної допомоги населенню; освітня діяльність (проведення майстер-класів, тренінгів, семінарів, терапевтичних груп для фахівців в психології та суміжних дисциплінах, а також для осіб, що не є спеціалістами в сфері психології); просвітницька діяльність спрямована на підвищення психологічної компетентності населення; наукова діяльність, пошук та підтримка молодих науковців в психодіагностичному напрямку; розробка наукових програм, проектів. Міжнародна діяльність полягає в інтеграції об’єднань психологів України в світову систему науковців, пошук нових контактів. Розвиток міжнародної співпраці України. Благодійна діяльність спрямована на допомогу незахищеним верствам населення.

Асоціація психологів України “Разом заради майбутнього”, Тернопіль

Асоційоване членство у НПА

До складу Асоціації увійшли психологи, психотерапевти та коучі, що познайомилися між собою за рахунок участі у різних волонтерських проектах. Дана громадська організація створена як для того, щоб зробити волонтерський досвід більш успішним, так і для просування спільних комерційних проектів.

ГО “Центр психології та психотерапії”, Луцьк

Асоційоване членство у НПА

Центр створено 11 серпня 2014 року. Організація займається наданням психологічних консультацій, групової та індивідуальної психотерапії, психодіагностики, сімейного консультування, проведенням тренінгів, занять із розвитку дітей.

ГО “Асоціація психологів освіти”, Дніпро

Повне членство у НПА

АПО зареєстрована 14 грудня 2017 року і є добровільним об’єднанням фахівців на основі спільності інтересів для здійснення та захисту прав і свобод людини,  громадянина, задоволення економічних, соціальних, культурних, екологічних, інших інтересів та потреб у сфері неформальної освіти, культурної, виховної, просвітницької, науково-методичної, тренерської, консультативної, корекційно-розвивальної діяльності.

ГО “Український інститут практичної адиктології”, Київ

Повне членство у НПА

УІПА зареєстрований 23 липня 2018 року. Діяльність Інституту спрямована на розвиток прогресивних ідей, розробок, науково-теоретичних та науково-практичних підходів, наукових досліджень, стандартів, терапевтичних та реабілітаційних програм, навчальних програм підготовки спеціалістів в області терапії, психотерапії, реабілітації, профілактики та інших видів допомоги залежним людям. УІПА має на меті сприяння становленню і розвитку спільноти українських психологів-адиктологів.

Лого нейропсихологи.jpg

ГО “Асоціація нейропсихологів України”, Одеса

Повне членство у НПА

Основна діяльність організації спрямована на покращення нейропсихологічної діагностики і реабілітації дорослих та дітей із порушеннями (затримкою розвитку) когнітивних функцій, сприяння збільшенню якості підготовки фахівців в області прикладної нейропсихології, кооперацію у сфері нейропсихології, обмін та поширення досвіду у цій сфері.

ГО “Українське товариство системної та короткотермінової психотерапії”, Львів

Повне членство у НПА

Товариство є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої полягає у проведенні психологічних консультацій, діагностики та корекції; популяризації методів системної та короткотермінової терапії; сприянні у впровадження нових спеціальностей, навчальних курсів та наукових дисциплін, пов’язаних з наданням соціально-психологічних послуг особам, що потрапили у складні життєві обставини тощо.

ГО “Українська спільнота транзакційного аналізу”, Київ

Повне членство у НПА

Організація заснована з метою об’єднання транзактних аналітиків і практиків транзактного аналізу в Україні для створення демократичного професійного співтовариства. Наш напрямок – розвиток Транзакційного аналізу в Україні, а також сприяння міжнародному співробітництву в галузі Транзакційного аналізу. Ми прагнемо об’єднати однодумців зі спільними цінностями та інтересами для плідної співпраці у галузі психологічної допомоги населенню, психотерапії бізнес консалтінгу, сфері освіти, тощо. Наша оргнізація підтримує високі міжнарожні стандарти професійної психологічної практики. Ми сприяємо становленню спільноти спеціалістів у методі Транзакційного Аналізу та захист її прав та інтересів.

ГО “Інститут сучасного психологічного консультування”, Київ

Повне членство у НПА

ГО “Інститут сучасного психологічного консультування” створена у 2019 році. Місією Інституту є сприяння розвитку професійної компетенції в галузі консультативної психології та психотерапії в Україні, популяризація психологічних знань з метою підвищення рівня психологічної культури населення, підтримка наукових досліджень в галузі консультативної психології та психотерапії; організація теоретичних і практичних семінарів, конференцій, симпозіумів, призначених для аналізу та осмислення актуальних проблем консультативної психології та психотерапії, надання психологічної допомоги населенню.

ГО «Асоціація психологів вищої школи України», Київ

Повне членство у НПА

Асоціація зареєстрована 14 липня 2020 року. Головною метою є об’єднання зусиль професійної спільноти психологів, які працюють у закладах вищої освіти (ЗВО) задля забезпечення соціально-психологічного супроводу освітнього процесу через розвиток системи психологічної служби вищих навчальних закладів та підтримання належного рівня психічного здоров’я. Пріоритетні завданнями ГО: підвищити ефективність роботи існуючих психологічних служб шляхом координації зусиль та обміну досвідом; приймати участь у нормативно-правовому регулюванні роботи системи психологічних служб ЗВО; розвивати міжнародну співпрацю з колегами за кордоном; сприяти формуванню в Україні культури впровадження та надання психологічної допомоги у ЗВО через широке інформування громадськості.

Лого Інститут психології здоровя SQ.png

ГО «Інститут психології здоров'я», Київ

Повне членство у НПА

«Інститут психології здоров'я» було зареєстровано 13 травня 2020 року. Основною діяльністю є освітні програми для психологів – навчання та підтримка фахівців в сфері психічного здоров’я – та клінічна діяльність.

УАНП лого.jpg

ГО «Українська асоціація нейропсихології», Київ

Повне членство у НПА

«Українську асоціацію нейропсихології» було зареєстровано 21 лютого 2018 року. Основною діяльністю організації є популяризація нейропсихології, проведення навчальних та просвітницьких заходів, підготовка рекомендацій для організації роботи нейропсихолога.

ГО "Асоціація психологів Слобожанщини "АРТ-ОБРІЙ, Харьків

Повне членство у НПА

Основною метою діяльності Організації є сприяння розвитку арттерапії в Україні, розвиток і поширення психологічної культури та знань, створення професійного співтовариства психологів арттерапевтів, підвищення їх професійного рівня, а також задоволення і захист законних соціальних, економічних, професійних, творчих, духовних, вікових та інших спільних інтересів своїх членів.
 

IMG_7206.JPG

ГО «Асоціація танцювально-рухових терапевтів України», Київ

Повне членство у НПА

Основною метою асоціації є розвиток ТРТ в Україні у колаборації із фахівцями різних напрямків, співпраця з вітчизняними  колегами у науково-дослідницькій сфері. Лобіювання професійних стандартів навчання  ТРТ відповідно стандартів світового рівня.

UALEA Ukrainian.png

ГО «Українська асоціація логотерапії та екзистенційного аналізу», Дніпро

Повне членство у НПА

Основною метою асоціації є задоволення суспільних інтересів у поширенні психологічної культури, популяризація логотерапевтичних та психологічних засад серед населення, сприяння розвитку психології як науки в Україні. Сприяння у професійній діяльності, професійному розвитку фахівців у сфері психології, психотерапії, комерційній сфері, сфері освіти, медицини, соціального забезпечення, юридичній сфері та інших сферах, пов’язаних із взаємодією з людьми. Допомога у задоволенні професійних потреб та суспільних інтересів членів асоціації (УАЛЕА), їх інформаційне забезпечення.

bottom of page