Формати членства

колективне членство

​До складу НПА можуть входити фахові громадські організації, спілки, об'єднання. Колективне членство можливе у двох форматах дійсному та асоційованому. Дійсне членство відкрите для об'єднань, всі члени яких мають психологічну освіту (рівень освіти бакалавр, магістр, кандидат чи доктор психологічних наук) і це вказано в статуті організації. Асоційоване членство відкрите для організацій, які мають дійсних членів без психологічної освіти чи студентів психологічних факультетів. Всі дійсні члени організації-заявника в разі прийняття організації в НПА автоматично стають індивідуальними членами НПА,  дані про них вносяться до Національного реєстру психологів України та передаються до Європейської федерації психологічних асоціацій. Організація-заявник має отримати згоду на це у кожного зі своїх дійсних членів до подачі заяви на прийняття в НПА. У разі приєднання організації-заявника до НПА, вона зобов’язується впродовж одного місяця сплатити затверджений Радою НПА вступний внесок.

індивідуальне членство

До НПА можуть приєднуватися фізичні особи, які мають фахову психологічну освіту, прийняття яких до складу членів НПА здійснюється Радою Асоціації на підставі особистої письмової заяви вступника, при наявності рекомендації одного члена НПА.

Кожен індивідуальний член НПА обов’язково є членом як мінімум одного дивізіону НПА. Наразі відкрита можливість приєднатися до одного з 10-ти дивізіонів: адиктологія, психічне здоров’я, сімейна психологія, стресу та психологічної травми, кіберпсихологія та психологічна практика в цифровому середовищі, дитяча та підліткова психологія, психологія освіти, психоаналітична психологія та психотерапія, психологія харчової поведінки, студентський дивізіон.

Представництво інтересів індивідуальних членів НПА в Раді правління здійснюється через модераторів відповідних дивізіонів, які входять до складу Ради. Перелік індивідуальних членів, рекомендованих до вступу в НПА, подає на затвердження на Раду Асоціації представник дивізіону, разом із заявами вступників та рекомендаціями від членів НПА. 

Членський внесок для індивідуальних членів Асоціації розраховується щорічно. 

При вступі в Асоціацію у період з 1 березня по 29 лютого внесок оплачується повністю, при вступі з 1 вересня по 1 березня наступного року – оплачується 50% від розрахованого річного внеску. У 2021 році повна сума внеску становить 440 гривень, а  50% внеску становить 220 гривень. Розмір внеску не залежить від кількості дивізіонів, у роботі яких бере участь особа. Облік індивідуальних членів Асоціації ведеться коорднаціним офісом НПА, а їх перелік відображається на сайті НПА із зазначенням  основного дивізіону, до якого входить особа.