top of page

Розробка законодавства в сфері психічного здоров'я

Національна психологічна асоціація як ефективна самоврядна професійна спільнота сприяє розвитку психології та покращенню умов роботи психологів, зокрема веде роботу у законотворчому полі.  З  грудня 2020 року НПА є офіційним національним партнером з реалізації проєкту «Психічне здоров’я для України». НПА координує процес розробки законодавства в сфері психічного здоров’я.

 «Психічне здоров’я для України» є проєктом технічної підтримки уряду України з вдосконалення системи психічного здоров’я, який впроваджується за підтримки Швейцарської Конфедерації відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації про технічне та фінансове співробітництво (13.10.1997 р.). Більше про роботу НПА та проекту "Психічне здоров'я для України" ви можете дізнатися на сайті партнерів.

Існуючі законодавчі документи, які регулюють діяльність психологів 

Політика у сфері психічного здоров’я

У грудні 2017 року Кабінетом Міністрів України була схвалена Концепція розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року.  У даній Концепції зазначається, що в Україні «низький рівень кадрового забезпечення психологами, психотерапевтами… та низька доступність психологічної та психотерапевтичної допомоги». Одним з пріоритетів визначається «розвиток системи психологічної на рівні територіальних громад за рахунок підготовки фахівців за міжнародними стандартами». 6 жовтня 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив Кабінет Міністрів затвердив План заходів із реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на 2021-2023 роки.

 

Психологи у системі охорони здоров’я

В Основах законодавства про охорону здоров’я у статті документу зазначається, що «З метою запобігання шкоди здоров'ю населення застосування гіпнозу, навіювання, інших методів психологічного і психотерапевтичного впливу дозволяється лише у місцях та в порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я». Відповідно до абзацу цієї статті в Україні Наказом №199 затверджено застарілий Порядок застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу. Даний Порядок не відповідає сучасним стандартам та методам психологічної допомоги. Національна психологічна асоціація закликає ввести зміни до статті 32 Основ законодавства про охорону здоров’я та, відповідно змінити Порядок застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу на Порядок застосування психологічної допомоги та психотерапії, відповідно до сучасних стандартів. 

Психологічна допомога ветеранам, учасникам Революції Гідності та постраждалим збройної агресії Російської Федерації

У грудні 2017 року Кабінетом Міністрів України було затверджено Прядок проведення психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб.  В цьому Порядку вперше визначається «психологічна допомога» та «психологічна реабілітація».
 

Психологічна служба у системі освіти

Положення про психологічну службу у системі освіти України затверджено Наказом МОН №509.

 

Психологічна допомога у системі соціальних послуг

В Законі України Про соціальні послуги визначається роль психологів та психологічної служби у системі соціальної допомоги.

У жовтні 2020 року Наказом №677 було затверджено Державний стандарт соціальної послуги соціально-психологічної реабілітації осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин.

В даному Стандарті вперше було введено Перелік обґрунтованих, науково-доказових форм і методів психологічної допомоги (Додаток 1). 

Психологічна служба у системі правоохоронних органів і збройних силах

Порядок організації системи психологічного забезпечення поліцейських, працівників Національної поліції України та курсантів (слухачів) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських затверджено Наказом МВС №88.

Порядок психологічного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій затверджено Наказом МВС №747. 
 

Інструкція про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі України затверджена Наказом АДПСУ №354.

Положення про психологічне забезпечення в Національній гвардії України затверджено Наказом МВС №1285. 

bottom of page