Національна психологічна асоціація об’єднує професійних психологів у різних напрямках. Для їх більш ефективної співпраці було створено дивізіони.  Дивізіон – це об’єднання психологів в межах окресленої теми. Такі об’єднання дозволяють колегам більш ґрунтовно працювати над актуальними питаннями. В межах дивізіонів члени НПА проводять наукові та практичні заходи, реалізують дослідження, здійснюють навчання. Наразі в НПА представлені такі дивізіони.

1. ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я

Модератор: Віктор Вус viktorvus@ukr.net

Підписуйтесь на сторінку у Facebook дивізіон “Психічне здоров'я”

Місія: сприяння підтримці психічного здоров’я через залучення психологів до наукових досліджень, практичної діяльності та формування політики у цій сфері.

Цілі:

 • Підвищити дослідницьку та професійну роль психологів у системі охорони психічного здоров’я.

 • Посилити вплив НПА на формування політики у сфері психічного здоров’я.

 • Сприяти промоції психічного здоров’я, дестигматизації та подоланню дискримінації у цій сфері.

 • Підтримувати зміщення послуг у сфері психічного здоров’я із централізованих інституцій до рівня спільнот.

2. АДИКТОЛОГІЯ

Модератор: Олександр Тимошенко  dosvid_polt@ukr.net

Підписуйтесь на сторінку у Facebook дивізіон “Адиктологія”

Місія: інтеграція та координація послуг у сфері психічного здоров’я, фахівців та сервісів напрямку адиктології в Україні.

План 2019-2021:

 • створення та розвиток професійної спільноти психологів-адиктологів;

 • створення етичних стандартів роботи психолога-адиктолога;

 • створення національних професійних стандартів та вимог до освіти психолога-адиктолога;

 • проведення конференції з адиктології (весна 2020);

 • створення реєстру реабілітаційних центрів;

 • створення рекомендацій та протоколів для роботи психолога в реабілітаційному центі та публікація методичного посібника;

 • налагодження контактів з іноземними службами;

 • налагодження контактів між різними професійними асоціаціями у сфері наркологічних та суміжних послуг.

3. СІМЕЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Модератор: Сергій Красін

Дивізіон є співтовариством сімейних психологів,  дитячих психологів  та психологів інших напрямків за умови, що їх діяльність спрямована на надання психологічної допомоги сім’ї та дітям. Дивізіон сприяє проведенню наукових досліджень, професійної підготовки та здійснення практичної діяльності в сфері дитячої та сімейної психології.

Місія: сприяння розвитку сімейної та дитячої психології шляхом інтеграції наукових і професійних аспектів з метою підвищення якості надання психологічної допомоги сім’ям,  окремим членам сімей,  дітям та молоді.

Головні цілі:

 • Сприяти проведенню дослідницької діяльності в питаннях сімейної та дитячої психології.

 • Сприяти в здійсненні професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які працюють з сім’єю, дітьми та молоддю.

 • Сприяти здійсненню професійної діяльності фахівців в сфері сімейної та дитячої психології.

4. СТРЕСУ І ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТРАВМИ

Модератор: Володимир Волошин  voloshin.vladimir.n@gmail.com

Секретар: Володимир Петухов

Підписуйтесь на сторінку у Facebook дивізіон “Стресу і психологічної травми”

Місія: підтримка тематики профілактики стресу і психологічної травми в центрі уваги психологічної спільноти та суспільства (психологи, вчителі, військові, учасники бойових дій, політики).

Цілі роботи 2021:

 • підтримка професійної діяльності, яка пов’язана із стресом і подоланням психологічної травми, а також організація супервізійної підтримки; забезпечення наукових досліджень та просвіти з психологічного (поведінкового) здоров’я;

 • створення та розвиток професійної спільноти у секторі безпеки та оборони;

 • навчальний проект з EMDR для сектора безпеки та оборони;

 • організація дистанційного навчання (вебінарів) з питань психологічної роботи з гострим (бойовим) стресом, наслідками психологічної травми;

 • налагодження контактів з вітчизняними і закордонними спеціалістами, різними професійними спільнотами;

 • створення етичних стандартів роботи з психологічною травмою;

 • розробка вимог до професійного рівня психологів, які надають допомогу у кризових ситуаціях.

5. КІБЕРПСИХОЛОГІЇ І ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Модератор: Максим Жидко

Підписуйтесь на сторінку у Facebook дивізіон “Кіберпсихології і психологічної практики у цифровому середовищі”

Дивізіон є співтовариством дослідників-психологів, консультантів, психотерапевтів та інших фахівців, діяльність яких пов’язана з вивченням цифрового середовища, його впливу на психіку окремої людини, соціально-психологічні процеси та наданням психологічної допомоги з використанням різноманітних цифрових технологій. Дивізіон сприяє проведенню наукових досліджень, професійної підготовки та здійснення практичної діяльності в сфері кіберпсихології та психологічної допомоги у цифровому середовищі.

Місія: сприяння модернізації та розвитку кіберпсихології та психологічної практики у цифровому середовищі шляхом інтеграції наукових і професійних аспектів з метою поширення психологічної культури в умовах футурошоку та підвищення якості надання індивідуальної, подружньої, сімейної та групової психологічної допомоги різним верствам населення України.

Головні цілі:

 • Сприяти проведенню дослідницької діяльності в галузі кіберпсихології та психологічної допомоги у цифровому середовищі.

 • Сприяти в здійсненні професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які надають психологічну допомогу з використанням цифрових технологій.

 • Сприяти здійсненню професійної діяльності фахівців в сфері кіберпсихології та психологічної допомоги у цифровому середовищі.

6. ДИТЯЧА ТА ПІДЛІТКОВА ПСИХОЛОГІЯ

МодераторШкуропат Катерина 

Підписуйтесь на сторінку у Facebook дивізіон “Дитяча та підліткова психологія”

Місія: створення єдиного простору та впровадження стандартів роботи для фахівців, які працюють в сфері дитячої та підліткової психології, інтеграція положень дивізіону у загальну єдину систему психологічної служби України.

Цілі: 

 • сприяння впровадженню стандартів якості послуг у сфері дитячої та підліткової психології;

 • інформаційна підтримка та просвітницька діяльність серед батьків, вчителів, лікарів та інших спеціалістів, які працюють з дітьми та підлітками;

 • створення платформи для обміну досвідом, підвищення кваліфікації спеціалістів;

 • затвердження етичного кодексу для професійної спільноти фахівців;

 • сприяти науковим дослідженням у сфері.

7. ПСИХОЛОГІЯ ОСВІТИ

МодераториЄвген СурелоТетяна Войцях.

Підписуйтесь на сторінку у Facebook дивізіон “Психологія освіти”

Дивізіон є співтовариством практичних психологів, а також фахівців у сфері педагогіки, соціальної педагогіки, соціальної роботи, діяльність яких спрямована на надання психолого-педагогічних послуг дітям і дорослим у формальному та неформальному освітньому середовищі. Дивізіон сприяє проведенню наукових досліджень, професійної підготовки, перепідготовки, підвищення рівня кваліфікації, а також самоосвіті та професійному самовдосконаленню фахівців у сфері психології протягом усього життя.

Місія: сприяння розвитку психології освіти дітей і дорослих шляхом інтеграції наукових і практичних професійних аспектів з метою поширення психологічної культури в освітньому середовищі та підвищення якості надання психологічних, психолого-педагогічних та соціально-педагогічних послуг дітям та дорослим у сфері освіти.

Головні цілі:

 • Сприяти проведенню дослідницької діяльності в питаннях психології освіти дітей і дорослих.

 • Сприяти в здійсненні професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які надають психолого-педагогічну допомогу дітям і дорослим у сфері освіти.

 • Сприяти здійсненню професійної діяльності фахівців у сфері психології освіти дітей і дорослих.

8. СТУДЕНТСЬКИЙ ДИВІЗІОН

Модератор: Максим Яхнівський, yakhnivskyi.npa@gmail.com

Підписуйтесь на сторінку у Facebook "Студентський дивізіон" 

Дивізіон об’єднує студентів-психологів задля підтримки, допомоги у професійному становленні та розвитку у складі НПА.

Місія: створення простору для взаємодії, комунікації, співпраці та підтримки студентів-психологів України.

Головні цілі:

 • Створення можливостей для обміну актуальною інформацією та новітніми науково-практичними даними.

 • Здійснення просвітницької діяльності та популяризація наукових психологічних знань.

 • Підтримка та сприяння науковому розвитку членів об’єднання.

 • Міжнародна співпраця та репрезентація українських студентів у Європейській спілці студентських психологічних асоціацій.

9. ПСИХОАНАЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ І ПСИХОТЕРАПІЯ

Модератор: Мар’яна Великодна, psychoanalytic.division@gmail.com

Секретар: Анастасія Токарева.

Місія дивізіону – об‘єднати фахівців-психологів, що практикують та досліджують психоаналіз і/або психоаналітичну психотерапію інституційно і приватно, для сприяння провадження практики та розвитку методу в Україні за стандартами EFPA задля становлення української психоаналітичної школи.

 Цілі: 

 • підтримка етичного стандарту для практики і проведення досліджень в психоаналітичному підході;

 • просвіта й інформаціний супровід щодо освіти й сертифікації EFPA за методом психоаналізу та психоаналітичної психотерапії;

 • моніторинг потреб та побажань психоаналітиків та психоаналітичних психотерапевтів в Україні;

 • представництво психоаналітиків та психоаналітичних психотерапевтів перед президією та виконавчими органами НПА, EFPA, громадськістю;

 • підтримка проектної діяльності членів дивізіону, пов’язаної з психоаналізом та психоаналітичною психотерапією, зокрема науково-дослідної та соціальної;

 • підтримка видавничих ініціатив членів дивізіону з фахової психоаналітичної літератури та методичних порадників;

 • підтримка початку практики психологів, що сертифікуються в психоаналітичному підході.

Сайт дивізіону: https://www.psychoanalysis.org.ua/

10. ПСИХОЛОГІЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Модератор: Ольга Сандал olha1404@gmail.com

Місія: сприяння розвитку інформування, профілактики та корекції харчової поведінки, попередження її розладів шляхом інтеграції наукових і професійних аспектів з метою поширення психологічної культури та мінімізації деструктивного впливу на стан здоров’я. Об’єднання фахівців-психологів, що практикують та досліджують гармонійну, девіантну та розлади харчової поведінки інституційно і приватно, для сприяння провадження практики, підвищення якості надання індивідуальної, подружньої, сімейної та групової психологічної допомоги різним верствам населення України. 

Основні цілі:

 • Сприяти проведенню дослідницької діяльності та психодіагностики в галузі психології харчової поведінки та її розладів, профілактики розвитку девіантної харчової поведінки та психологічної корекції. 

 • Посприяти в здійсненні професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, які надають психологічну допомогу людині з девіантною харчовою поведінкою та розладами харчової поведінки.

 • Сприяти здійсненню професійної діяльності фахівців у сфері психології харчової поведінки та психологічної корекції людині з девіантною харчовою поведінкою та розладами харчової поведінки.